may ozone

  PostHeaderIcon Các kết quả xét nghiệm

  1. Xét nghiệm vi sinh
  2. Khả năng diệt khuẩn trong không khí
  3. Phan hủy thuốc bảo vệ thực vật
  4. Khả năng diệt khuẩn trong nước
  5. Nồng độ khí NOx
  6. Hiệu suất diệt khuẩn
  7. Hiệu suất phân hủy thuốc bảo vệ thực vật Dethamethrine
   
  may ozone
  Máy Ozone on Google+